Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 tiếng Anh 12 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 9

UNIT 9. CHOOSING A CAREER

(Chọn nghề)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

>> Luyện tập từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 12 mới


Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD