Project - trang 17 Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới


Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 17 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ của trường tổ chức.)

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person.

(Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

- Ngày tháng năm sinh và nơi sinh?

- Lớn lên ở đâu?

- Nổi tiếng vì cái gì?

- 1 vài những sự thật thú vị về người đó

- Bài học đã học được từ cuộc sống của họ.

Lời giải chi tiết:

Taylor Swift (Full name: Taylor Alison Swift)

- was born on 13th December, 1989 in Pennsylvania and then moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music.

- Swift is one of the best-selling music artists of all time. She became famous because of her inspiring songs towards the young all over the world.

- She has received many music awards of Grammys, Emmy, Billboard Music Awards,  American Music Awards and so on.

- facts: Swifty’s lucky number is 13, contrasting to other people: she was born on 13, Her debut album went platinum in 13 weeks; If she sees a 13, it'll bring her luck; In 2018, Swift won 13 awards...

- Swift hit this one right on the head: trying and failing is totally normal. The only thing you can do is just brush yourself off and try again. You might fail again, but if you try hard enough, eventually you can do nearly anything you set your mind to.

- She’s also the person that inspires the young to live a meaningful life through her speech, her actions and her music.

Tạm dịch: 

Taylor Swift:

- sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Pennsylvania, sau đó chuyển đến Nashville, Tennessee lúc 14 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc đồng quê.

- Taylor là 1 trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Cô ấy trở nên nổi tiếng vì những bài hát truyền cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới.

- Cô ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc của các giải nổi tiếng như Grammys, Emmy, Billboard, ...

- sự thật: con số may mắn của cô ấy là 13, trái ngược với những người khác: sinh ngày 13, album debut của cô đạt chứng nhận bạch kim ở tuần 13, nếu cô ấy nhìn thấy số 13 thì nó sẽ mang lại may mắn cho cô ấy; vào năm 2018, cô thắng 13 giải thưởng.

- Taylor luôn có quan niệm rẳng: cố gắng và thất bại là điều bình thường. Điều duy nhất bạn có thể làm là gạt bỏ đi và thử lại. Bạn có thể sẽ thất bại lần nữa nhưng nếu bạn cố gắng đủ, cuối cùng bạn có thể làm được gần như những thứ bạn nghĩ trong đầu.

- Cô ấy cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa thông qua những bài phát biểu, những hành động và cả âm nhạc của mình

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria:

(Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:)

+ Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful

(Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin)

+ Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

(kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt.)


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD