Bình chọn:
4.2 trên 857 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 10

Xem chi tiết
Getting Started trang 38 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới Getting Started trang 38 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Thực hành hỏi và trả lời những câu về những nguồn có thể phục hồi và không thể phục hồi.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Tiếng Anh 7 mới

Đọc những câu sau và đánh dấu (') vào những từ được gạch dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp. Nói cho bạn học về điều em sẽ làm ở những mốc thời gian sau trong tương lai:

Xem chi tiết
Communication trang 43 Unit 10 tiếng Anh 7 mới Communication trang 43 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp. Tính tổng những câu trả lời của nhau, và tra điểm. Sau đó giải thích bạn học của em tiết kiệm năng lượng như thế nào:

Xem chi tiết
Skills 1 trang 44 Unit 10 tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 44 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về thuận lợi và bất lợi của mỗi loại năng lượng.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 45 Unit 10 tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 45 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp, thảo luận những cách sau để tiết kiệm năng lượng. Quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết chúng vào vởL:

Xem chi tiết
Looking back trang 46 Unit 10 tiếng Anh 7 mới Looking back trang 46 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Hoàn thành các câu sử dụng những động từ trong ngoặc đơn với thì tương lai tiếp diễn:

Xem chi tiết
Project trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 7 mới Project trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 7 mới

Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh.

Xem chi tiết