Unit 2: Health - Sức khỏe

Bình chọn:
4.2 trên 1227 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit

Xem chi tiết
Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting started Unit 2 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bạn thấy vấn đề nào thường gặp với bạn bè trong lớp? xếp hạng các vấn đề từ thông thường (1) cho đến ít nhất (6). Sau đó chia sẻ với bạn.

Xem chi tiết
A Closer Look 1  Unit 2 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Chọn một vấn đề sức khỏe. Làm việc theo nhóm. Kể cho nhóm bạn nghe về lần cuối cùng bạn gặp vấn đề đó.

Xem chi tiết
A Closer Look 2  Unit 2 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Sử dụng liên từ được cho. Nhớ thêm một dấu phẩy

Xem chi tiết
Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp. Thảo luận và viết F (sự thật - Fact) hoặc M (chuyện hoang đường - Myth) cho mỗi câu.

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tìm những từ/ cụm từ sau trong bài văn. Thảo luận ý nghĩa của mỗi từ/ cụm từ với bạn học. Sau đó kiểm tra ý nghĩa

Xem chi tiết
Skills 2  Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Làm việc theo cặp. Chọn một trong những vấn đề. Học sinh A viết ra vấn đề, học sinh B viết câu trả lời.

Xem chi tiết
Looking Back  Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Looking Back Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Thảo luận những câu sau về sức khỏe với một bạn học. Em có nghĩ nó Là sự thật hay là hoang đường?

Xem chi tiết


Gửi bài