Unit 1: My Hobbies - Sở thích của tôi

Bình chọn:
4.2 trên 1848 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 1

Xem chi tiết
Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

Trong vòng 3-5 phút, hỏi càng nhiều bạn học càng tốt về những sở thích của họ trong phần 3. Sử dụng câu hỏi “Do you like...?”

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Điền vào mỗi chỗ trống trong câu với một sở thích hoặc 1 động từ chỉ hành động từ khung bên dưới

Xem chi tiết
A Closer Look 2  Unit 1 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn.

Xem chi tiết
Communication Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Communication Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp.

Xem chi tiết
Skills 1  Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Looking Back Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Hoàn thành các câu với những sở thích phù hợp.Đặt một trong những động từ trong khung vào mỗi chỗ trống. Sử dụng hình thức đúng của động từ.

Xem chi tiết
Project - Hobby collage  Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới Project - Hobby collage Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

Làm việc cùng nhau để cắt và dán những bức hình từ tạp chí, vẽ lên đó những hình ảnh của sở thích các thành viên trong nhóm.Chỉ và mô tả hình ảnh cắt dán của bạn cho lớp.

Xem chi tiết


Gửi bài