Bình chọn:
4.2 trên 641 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 11

Xem chi tiết
Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào tranh, các em có thể phỏng đoán các bạn trong tranh đang nói về vấn đề gì trong tương lai. Đọc nhanh đoạn đối thoại giữa các bạn trong tranh, tìm hiểu nghĩa của từ/cụm từ mới.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Thực hành các câu hỏi này. Xem thử chúng có ngữ điệu lên hay xuống giọng? Sau đó nghe và lặp lại.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Nghe lại phần đàm thoại. Những từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụng khi nói về tương lai? Hoàn thành các quy luật trong khung

Xem chi tiết
Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của em bên dưới.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 54 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 54 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn hợp những sự việc hoặc lựa chọn.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện.

Xem chi tiết
Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Sau đó viết một bài miêu tả về phương tiện này sử dụng will và won’t.

Xem chi tiết
Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn

Xem chi tiết