Bình chọn:
4.3 trên 420 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 12

Xem chi tiết
Getting started trang 58 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới Getting started trang 58 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Làm việc theo nhóm. Lập danh sách những vấn đề mà em nghĩ liên kết với một khu vực đông đúc.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm. Nghĩ về những vấn đề cho mỗi nơi bên dưới và viết chúng bên dưới nơi đó. Chia sẻ những ý kiến của em cho lớp.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Đọc những so sánh của hai thành phố, và quyết định xem chúng đúng không. Nếu chúng không đúng, hãy sửa lại.

Xem chi tiết
Communication trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 64 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 64 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào em nghĩ có dân số lớn nhất? Chia sẻ ý kiến của em.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp em

Xem chi tiết
Looking Back trang 66 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới Looking Back trang 66 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm. Nhìn vào những tình huống và nói về những hiệu quả có thể có.

Xem chi tiết
Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

Ghi chú vài điều về 1 nơi có ít dân số: nơi đó như thế nào, cuộc sống ở đó như thế nào, nguyên nhân của việc dân số ít:

Xem chi tiết