Bình chọn:
4.2 trên 1391 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 7 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 7

Xem chi tiết
Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2 Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2

Nối một động từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi cần thiết

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 A Closer Look 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Nghe những câu này thật cẩn thận. Gạch một gạch bên dưới những từ với âm /e/ và hai gạch dưới những từ có âm /ei/.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 A Closer Look 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố (xóm) của em.

Xem chi tiết
Communication  Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Communication Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (N°l) đến ít kỳ lạ hơn (N°5). Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Skills 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy hiểm. Đưa ra lý do.

Xem chi tiết
Skills 2  Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Skills 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Looking Back Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết tên của những phương tiện giao thông trong mạng từ bên dưới. Sau đó kẻ các đường nối những động từ đúng cho phương tiện giao thông

Xem chi tiết
Project  Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Project Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay