Unit 7: Traffic - Giao thông

Bình chọn:
4.2 trên 1493 phiếu
Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2

Can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean?

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố (xóm) của em.

Xem lời giải

Communication Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (N°l) đến ít kỳ lạ hơn (N°5). Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?

Xem lời giải

Skills 1 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

Xem lời giải

Skills 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.

Xem lời giải

Looking Back Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết tên của những phương tiện giao thông trong mạng từ bên dưới. Sau đó kẻ các đường nối những động từ đúng cho phương tiện giao thông

Xem lời giải

Project Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em

Xem lời giải