Tuân 6 - Cánh chim hoà bình

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 6

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả - tuần 6: Ê-mi-li, con... trang 34, 35 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong hai khổ thơ dưới đây :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - hợp tác

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - hợp tác trang 35, 36 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập làm đơn

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập làm đơn trang 36, 37 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 59 - 60), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 38 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu.

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 38, 39, 40 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc các đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu ở dưới:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn