Tuần 25 - Nhớ nguồn

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 25 - Nhớ nguồn giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 25

Giải câu a, b bài Chính tả - Tuần 25: Ai là thuỷ tổ của loài người trang 38, 39 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu a)Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 39, 40 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. I- Nhận xét Trong câu in đậm dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước ? Em hãy gạch dưới từ đó.

Xem lời giải

Tập làm văn - Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập làm văn - Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 40 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. I- Nhận xét 1.Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

Xem lời giải

Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44

Giải bài tập bài Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trấn Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 77). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn