Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1 - Tuần 10

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 1 tuần 10 trang 64, 65 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo bảng sau :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 tiết 3 - Tuần 10

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 3 tuần 10 trang 66 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn miêu tả đã học dưới đây :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 4 - Tuần 10

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 4 tuần 10 trang 66, 67 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết vào mỗi chỗ trống 2 - 3 từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu dưới đây:

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 5 - Tuần 10

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 5 tuần 10 trang 67, 68 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 6 - Tuần 10

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 6 tuần 10 trang 68, 69 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Thay những từ in đậm trong đoạn văn sau bằng từ đồng nghĩa cho chính xác hơn (ghi vào chỗ trống trong ngoặc đơn):

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 7 - Tuần 10

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 7 tuần 10 trang 70, 71 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu: Đọc thầm bài thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, tập một, trang 98). Dựa vào nội dung bài đọc, chọn đáp án đúng nhất :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 8 - Tuần 10

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 tiết 8 tuần 10 trang 72 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau : Hãy tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em trong nhiều năm qua.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn