Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 1 - Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 1 - Tuần 18 trang 126, 127 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm giữ lấy màu xanh...

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 2 -Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 2 - Tuần 18 trang 127, 128 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người. Nội dung cần trình bày:

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 3 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 3 - Tuần 18 trang 129 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền những từ ngữ em biết vào bảng sau...

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 4 - Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 4 - Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Câu 1: Viết lại những từ ngữ em dễ viết sai chính tả trong bài Chợ Ta-sken (Tiếng Việt 5, tập một, trang 174)

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5 - Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì I.

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 - Tuần 18 trang 131, 132 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi...

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 - Tuần 18

Giải câu 1, 2, 3, 4,..., 10 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 - Tuần 18 trang 132, 133, 134 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu: Đọc bài văn trong tiết luyện tập (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 175 - 176). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu x...

Xem lời giải

Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 8 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 8 - Tuần 18 trang 134 VBT Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Câu: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau: Em hãy tả lại một người thân đang làm việc. Ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá,...

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn