Tuần 12 - Giữ lấy màu xanh

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 12 Chính tả - Tuần 12

Giảicâu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 12: Mùa thảo quả trang 79, 80 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Điền vào ô trống các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau :

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82 Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 81, 82 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập một, trang 115 và thực hiện yêu cầu ở dưới:

Xem chi tiết
Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả người Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả người

Giải phần nhận xét, luyện tập bài Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả người rang 82, 83 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. 1. Đọc bài văn Hạng A Cháng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 119 - 120), thực hiện các yêu cầu sau...

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85 Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 84, 85 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu sau...

Xem chi tiết
Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 86, 87 Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 86, 87

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người rang 86 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Bà tôi (Tiếng Việt 5, tập một, trang 122 - 123)Ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà...

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài