Tuần 20 - Người công dân

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 20 - Người công dân giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 20

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 20: Cánh cam lạc mẹ trang 8 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1.Điền vào chỗ trống : r, d hoặc gi.

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Công dân trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đánh dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân :

Xem lời giải

Tập làm văn - Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề văn 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Tả người (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 10 VBT Tiếng Việt 5 tập 2.Lập dàn ý chi tiết cho một trong ba đề bài sau: 1. Tả một ca sĩ đang biểu diễn

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 11, 12

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 11, 12 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. I. Nhận xét 1.Gạch dưới các câu ghép trong đoạn trích sau :

Xem lời giải

Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 12, 13

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 12, 13 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc câu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 23 - 24) và điền nội dung trả lời vào bảng sau :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn