Tuần 21 - Người công dân

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 21 - Người công dân giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 21

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 21: Trí dũng song toàn trang 14, 15 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại các từ :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Công dân trang 16

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Công dân trang 16 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có ý nghĩa:

Xem lời giải

Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 17

Giải đề 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Khi xây dựng chương trình công tác của liên đội trong năm học, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau đây :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 18, 19, 20

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 18, 19, 20 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Nhận xét: Đọc hai câu ghép sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Xem lời giải

Tập làm văn - Trả bài văn tả người

Giải bài tập bài Tập làm văn - Trả bài văn tả người trang 21 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn