Tuần 22 - Vì cuộc sống thanh bình

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 22 - Vì cuộc sống thanh bình giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 22

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 22: Hà Nội trang 22 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. (I) - Nhận xét: Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :

Xem lời giải

Tập làm văn - Ôn tập văn kể chuyện

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập văn kể chuyện trang 24 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25 , 26

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 25, 26 VBT Tiếng việt 5 tập 1. I - Nhận xét 1.Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.

Xem lời giải

Tập làm văn - Kể chuyện (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Kể chuyện (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 26 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Lập dàn ý chi tiết cho một trong ba đề bài sau :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn