Tuần 24 - Vì cuộc sống thanh bình

Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 24 - Vì cuộc sống thanh bình giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 24

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 24: Núi non hùng vĩ trang 33 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ:

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh trang 33, 34, 35

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh trang 33, 34, 35 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Tập làm văn - Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập về tả đồ vật trang 35, 36 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Đọc bài văn Cái áo của ba (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 63 - 64) và thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 36, 37 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. I - Nhận xét 1.Dùng gạch xiên ( / ) ngăn các vế trong mỗi câu ghép dưới đây. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi vế câu :

Xem lời giải

Tập làm văn - Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38

Giải đề văn a, b, c, d, e bài Tập làm văn - Ôn tập về tả đồ vật trang 37, 38 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau đây . a. Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn