Tuần 32 - Những chủ nhân tương lai

Bình chọn:
4.9 trên 96 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 32 - Những chủ nhân tương lai giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 32

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 32: Bầm ơi trang 87 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 88 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và dây phẩy (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 138) và viết lại hai bức thư sao cho có đủ các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết:

Xem lời giải

Tập làm văn - Trả bài văn tả con vật

Giải bài tập bài Tập làm văn - Trả bài văn tả con vật trang 89 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu dưới đây :

Xem lời giải

Tập làm văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề văn bài Tập làm văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 91 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn