Tuần 4 - Cánh chim hoà bình

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 4 Chính tả - Tuần 4

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 4: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ trang 21, 22 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo phần vần.

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Từ trái nghĩa Luyện từ và câu - Từ trái nghĩa

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Từ trái nghĩa trang 22, 23 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới từng cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây.

Xem chi tiết
Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 23, 24 Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 23, 24

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 23, 24 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Từ những điều đã quan sát được về trường em, hãy lập dàn ý cho bài văn tả ngôi trường.

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Luyện tập về từ trái nghĩa Luyện từ và câu - Luyện tập về từ trái nghĩa

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về từ trái nghĩa trang 25, 26 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới những từ trái nghĩa nhau trong mỗi thành ngữ, tục ngữ sau.

Xem chi tiết
Tập làm văn - Tả cảnh Tập làm văn - Tả cảnh

Giải câu 1 bài Tập làm văn - Tả cảnh trang 26, 27 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài gợi ý sau.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài