Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì 2

Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 5 tuần 28 - Ôn tập giữa học kì 2 giải đầy đủ tập cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 5

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 1

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 1 trang 58, 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 3

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 3 trang 60, 61 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 4

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 4 trang 61, 62 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả em đã học từ tuần 19 đến tuần 27 :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 5

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 5 trang 62 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 6

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 6 trang 62, 63 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 7

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 7 trang 63, 64, 65 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 8

Giải bài tập bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tuần 28 - Tiết 8 trang 65 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn