Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 81 Toán 6 Tập 1


Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:

Đề bài

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:

a) \(3 – 1 = 3 + (-1)\)

\(3 – 2 = 3 + (-2)\)

\(3 – 3 = 3 + (-3)\)

\(3 – 4 = ?\)

\(3 – 5 = ?\)

b) \( 2 – 2 = 2 + (-2)\)

\(2 – 1 = 2 + (-1)\)

\(2 – 0 = 2 + 0\)

\(2 – (-1) = ?\)

\(2 – (-2) = ?\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các phép tính đã cho để dự đoán.

Lời giải chi tiết

a) \(3 – 4 = 3 + (- 4)\)

\(3 – 5 = 3 + ( -5)\)

b) \(2 – (-1) = 2 + 1\)

\(2 – (-2) = 2 + 2\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí