Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Đơn giản biểu thức: \(A = a + 30 + 12 – (-20) + (-12) \)\(\,– (2 + a)\)

Bài 2. Tìm x, biết : \(12 – (x – 1) = 3\)

Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

\(M = | x + 2| - 5, x ∈\mathbb Z\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(A = a + 30 + 12 + 20  - 12 – a – 2\)

\(\;\;\;\,= (a – a) + (30 + 12 – 20) – (12 + 2) \)

\(\;\;\;\,= 62 – 14 = 48\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

Lời giải chi tiết:

\(12 – (x – 1) = 3 \) 

\(12 – x + 1 = 3 \)

\(13 – x = 3\)

\(13 – 3 = x\)

    \( x = 10\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(  |x| ≥ 0\) với mọi \(x ∈\mathbb Z\) nên \(  |x|+a ≥ a\) với mọi \(x ∈\mathbb Z\).

Dấu "=" xảy ra khi \(x=0\).

Lời giải chi tiết:

Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒ |x + 2|  ∈ \mathbb N ⇒ |x + 2| ≥ 0\)

\(⇒ |x + 2|  - 5 ≥ -5\)

Dấu “=” xảy ra khi: \(x + 2 = 0 ⇒ x = -2\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của M bằng \(-5\) khi \(x = -2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.