Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính

a) \((-8) – (-7)\)

b) \(-9 - |-5|\).

Bài 2. Tìm x, biết

a) \(-75 – (x + 20) + 95 = 0  \)                   

b) \(|-3| + x = -5\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

a) \(|x + 2| ≤ 1 \)               b) \(|x| ≤ 6 – (-1)\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Tức là \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(- 8 – (-7) = (-8) + 7 = -1\)

b) \(-9 - |-5| = -9 -5=-9+(-5) = -14\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. Rồi đưa về dạng tìm x thường gặp để tính toán.

Lời giải chi tiết:

a) \(-75 - (x + 20) + 95 = 0\)

    \( -75 - x - 20 + 95 = 0\)

    \( (-75-20+95) - x = 0\)

    \( 0 - x = 0\)

    \( x = 0\) 

b) \(|-3| + x = -5 \)

    \( 3 + x = -5\)

    \(x= -5 -3\)

    \( x = - 8\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\) 

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a=\pm m\)

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ (x + 2) ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x + 2| ∈\mathbb N\); \(|x + 2| ≤ 1 ⇒ |x + 2| = 0\)

Hoặc \(|x + 2| = 1 \)\(⇒ x + 2 = 0; x + 2 = 1\) hoặc \(x + 2 = -1\).

\(⇒ x = -2; x = -1; x = -3\).

b) Ta có: \(6 – (-1) = 7\)

Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N;\) \(|x| ≤ 7 ⇒ |x| ∈  \{0, 1, ..7\}\)

\(⇒ x ∈ \{0, ± 1, ±  2, ..., ± 6, ±  7\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.