Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\). Tìm số đối của số \(2 – x\).

Bài 2. Tìm số nguyên a, biết

a) \(a + (15 – 13) = 5 + (10 – 7)\)

b) \(12 – a = 5 – (-3)\).

Bài 3. Tìm x, biết: \(|x + 3| < 2\).

Lời giải chi tiết

Bài 1. Số đối của số \(2 – x\) là \(– (2 – x) = - 2 + x\).

Bài 2.

a)  \(a + (15 – 13) = 5 + ( 10 – 7)  \)

     \(a + 15  - 13 = 5 + 10 – 7\)

     \( a + 2 = 8 \)

     \(a=8-2\)

     \(a = 6\)

b) \(12 – a = 5 – (-3)\)

    \( 12 – a = 5 + 3 \)

    \(12 – a = 8\)

    \(12 + (-a) = 8 \)

    \( (-a) = 8 – 12\)

    \( (-a) = -4 \)

    \( a = 4\)

Bài 3. Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒  (x + 3) ∈\mathbb Z\)\(\; ⇒ |x + 3| ∈\mathbb N\) và \(|x + 3| < 2\).

\(⇒ |x + 3| = 0; | x + 3|  = 1\)

\(⇒ x + 3 = 0; x + 3 = 2; x + 3 = -1\)

\(⇒ x = -3; x = -2; x = -4\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Phép trừ hai số nguyên

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay