Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Thực hiện phép tính

a) \(3 – (5 – 13)\)

b) \((-5) – (13 – 5)\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(3 + x = 5\)

b) \(|-3| + x = -|7|\)

Bài 3. Đơn giản biểu thức:

a) \(a + |-12| + (-13) + 25\)

b) \(b - [12  + (-41) + 25]\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Tức là \(a-b=a+(-b)\)

Hoặc thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(3 – (5 - 13) = 3 – [5 + (-13)] \)\(\,= 3 – (-8) = 11\)

Cách khác: \(3 – (5 – 13) = 3 – 5 + 13 \)\(\,= 16 – 5 = 16 + (-5) = 11\)

b) \((-5) – (13 – 5) = (-5) – 13 + 5 \)\(\,= [(-5) + 5] – 13 = -13\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

+) Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+) Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Tức là \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(3 + x = 5 ⇒ x = 5 – 3 = 2\) 

b) \(|-3| + x = - |-7| ⇒ 3 + x = -7\)\(\; ⇒ x = (-7) – 3 = -10\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Tức là \(a-b=a+(-b)\)

+) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("-"\) đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \("-"\) thành dấu \("+"\) và dấu \("+"\) thành dấu \("-".\) Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \("+"\) đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

Lời giải chi tiết:

a) \(a + | -12| + ( -13) + 25 \)\(\;= a + 12 – 13 + 25 = a + 24\)

b) \(b – [12 + (-41) + 25] \) 

\(\;\;\;= b – 12 – (-41) – 25\)

\(\;\;\;= b – 12 + 41 – 25 = b + 4\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.