Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1


Tính và so sánh kết quả:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1.

Tính và so sánh kết quả:

a) \((-2) + (-3)\) và \((-3) + (-2);\)

b)\((-5) + (+7)\) và \((+7) + (-5);\)

c) \((-8) + (+4)\) và \((+4) + (-8).\)

Phương pháp giải:

+) Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

+) Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 

Lời giải chi tiết:

a) \((-2) + (-3) =-(2+3)= -5 \)       \((-3) + (-2)=-(3+2) = -5\)

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau 

b) \((-5) + (+7)= 2\)       \( (+7) + (-5) = 2\)

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

c) \((-8) + (+4) = -4 \)       \((+4) + (-8) = -4\)

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau.

Câu hỏi 2.

Tính và so sánh kết quả:

\([(-3) + 4] + 2;\)     \((-3) + (4 + 2);\)     \([(-3) + 2] + 4.\)

Phương pháp giải:

Tình trong ngoặc trước rồi thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\([(-3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3\)

\((-3) + (4 + 2) = (-3) + 6 = 3\)

\([(-3) + 2] + 4 = (-1) + 4 = 3\)

Kết quả của ba phép tính là bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.