Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Viết ba số tiếp theo của dãy số sau: \(-5, -2, 1,...\)

Bài 2. Tìm số nguyên x, biết \(|x| + x = 2\).

Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \(A = |x| + 5, x ∈\mathbb Z\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Phát hiện quy luật là số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị để viết tiếp các số vào dãy.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \((-5) + 3 = -2; (-2) + 3 = 1 \)\(⇒  1+ 3 = 4; 4 + 3 = 7; 7 + 3 = 10\).

Vậy ta được: \(-5, -2, 1, 4, 7, 10\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\) 

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

Lời giải chi tiết:

+ Nếu \(x ≥ 0 ⇒ |x| = x\). Vậy \(x + x = 2 ⇒ 2x = 2 ⇒ x = 1\).

+ Nếu \(x < 0 ⇒ |x| = -x\). Vậy \(–x + x = 2\) hay \(0 = 2\) (vô lý)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(  |x| ≥ 0\) với mọi \(x ∈\mathbb Z\) nên \(  |x|+a ≥ a\) với mọi \(x ∈\mathbb Z\).

Dấu "=" xảy ra khi \(x=0\).

Lời giải chi tiết:

Vì \(|x| ∈\mathbb N\), với mọi \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ≥ 0\), với mọi \(x ∈\mathbb Z\).

\(⇒ |x| + 5 ≥ 5\). Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 5

Dấu “=” xảy ra khi \(|x| = 0 ⇒ x = 0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.