Bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1


Tính: a) (-5) + (-248); b) 17 + |-33|

Đề bài

 Tính:

a) \((-5) + (-248) \)             

b) \(17 + |-33|\) ;              

c) \(|-37| + |15| \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

Cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả. 

Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên âm là số đối của nó (chính là 1 số nguyên dương)

Lời giải chi tiết

a) \((-5) + (-248)\) \(= - (5 + 248) = -253\). 

b) Ta có: \(|–33| = 33\)

Do đó: \(17 + |-33|  = 17 + 33 = 50\).

c) Ta có: \(|–37| = 37; |15| = 15\)

Do đó: \( |-37| + |15| = 37 + 15 = 52 \).  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 133 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí