Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

a) \(x + (-15) + |-3|\), biết \(x = -3\).

b) \([|x | + (-5)] + (-15)\), biết \(x = -2\).

Bài 2. Tính tổng: S các số nguyên x, biết \(|x| < 10\).

Bài 3. So sánh: \((-6) + (-3) + 2\) và \((-6) + 2\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. a) Thay \(x = -3\) vào biểu thức đã cho, ta được:

\((-3) + (-15)+ |-3| = (-3) + (-15) + 3\)

\(= [(-3) + 3] + (-15) = -15\).

b) Thay \(x = -2\) vào biểu thức đã cho, ta được

\(|(-2) + (-5)| + (-15) \)

\(= |-7| + (-15)\)

\(= 7 + (-15) = -8\).

Bài 2. Với \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒  |x| ∈\mathbb N, |x| < 10\)

\(⇒ |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2;\)...; \(|x| = 9; |x| = 10\)

\(⇒ x ∈ \{0, ± 1, ± 2,...± 9, ± 10\}\).

Ta được: \(0 + 1 + (-1) + 2 + (-2) + ...+ 9 + (-9) + 10 + (-10)\)

\(= [1 + (-1)] + [2 + (-2)] + ...+ [9 + (-9)] + [10 + (-10)] = 0\)

Bài 3. Ta có: \((-6) + (-3) + 2 = (-9) + 2 = -7; (-6) + 2 = -4\)

\(⇒ -7 < 4 \)\(\,⇒ (-6) + (-3) + 2 < (-6) + 2\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng