Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính tổng 

a) \((-8) + (-7) + (-10) + 20\)

b) \(3 + (-5) + 7 + (-9) + 11 + (-13)\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) , biết:

a) \(| x + 2| = 0\).

b) \(|x| < (-3) . |-5|\)

Bài 3. Tính tổng các số nguyên x, biết: \(2 ≤ |x| < 7\).

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Tính chất kết hợp: \((a + b) + c = a + (b + c).\) 

+) Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

+) Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

+) Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) \((-8) + (-7) + (-10) + 20 \)

\(\;= [(-8) + (-7) + (-10)] + 20\)

\(\;= (-25) + 20 = -5\)

b) \([3 + (-5)] + [7 + (-9)] + [11 + (-13)] \)\(= (-2) + (-2) + (-2) = -6\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a=\pm m\)

Lời giải chi tiết:

a) \(x ∈\mathbb Z  \)\(⇒ x + 2 ∈\mathbb Z ⇒ |x + 2| ∈ \mathbb N\).

Mà \(|x + 2| = 0 ⇒ x + 2 = 0\). Vậy \(x = -2\).

b) Ta có: \((-3) + |-5| = (-3) + 5 = 2\).

Vì \(x ∈\mathbb Z\)

\(⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| < 2 \)\(⇒ |x| = 0; |x| = 1⇒ x = 0; x = ± 1.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

+) Liệt kê các số thỏa mãn đề bài rồi tính tổng.

+) Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Lời giải chi tiết:

\(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) mà \(2 ≤ |x| < 7\).

\(⇒ |x| ∈ \{2, 3, 4, 5, 6\}\).

\(⇒ x ∈ \{±2, ±3, ±4, ±5, ±6\}\).

Khi đó: \([2 + (-2)] + [3 + (-3)] + [4 + (-4)] \)\(\,+ [5 + (-5)] + [6 + (-6)] = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.