Bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 130 phiếu

Giải bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

Đề bài

Tính nhanh

a) \(217 + [43 + (-217) + (-23)]\);

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(10\).

Lời giải chi tiết

a) \( 217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 + (-217) \)

\(+ (-23)\)

\(= 217 + (-217) + 43 + (-23) = [217 + (-217)]\)

\(+ [43 + (-23)]\)

\(= 0 + (43 - 23) = 20\).

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(10\) là:\( -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; \)

\(6; 7; 8; 9\)

\((-9) + (-8) + (-7) + (-6) +(-5) + (-4) \)

\(+ (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \)

\(+ 7 + 8 + 9\)

\(= [(-9) + 9] + [(-8) + 8] + [(-7) + 7] + [(-6) + 6]\)

\(+ [(-5) + 5] + [(-4) + 4] +[(-3) +3] +[(-2) +2]\)

\(+ [(-1) +1] + 0 \)

\(= 0\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu