Bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1


Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

Đề bài

Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

a) \( -4 < x < 3\);                       

b) \(-5 < x < 5\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là: \(a +b = b + a\)

Phép cộng các số nguyên có tính chất kết hợp, nghĩa là:\( (a+ b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với số 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

Cộng với số đối: \(a + (-a) = 0\) 

Lời giải chi tiết

a) Vì \( -4 < x < 3\) nên \(x\) nhận các giá trị: \(-3; -2; -1; 0; 1; 2\).

Khi đó ta có tổng sau: \((-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2\) 

\(= (-3) +[ (-2) + 2 ]+ [(-1) + 1] + 0\) 

\(= (-3) + 0 + 0 + 0 = -3\). 

b) Vì \(-5 < x < 5\) nên \(x\) nhận các giá trị là: \(-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4\)

Khi đó ta có tổng sau:

\( (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4\)

\(=  [ (-4) + 4] + [ (-3) + 3] + [ (-2) + 2]\)\(\,+ [ (-1) + 1]  + 0\)

\(= 0+0+0+0+0=0\)

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn \(-5 < x < 5\) là \(0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 215 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí