Tóm tắt lý thuyết chương 4

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

2. Mảng một chiều

- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu;  

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử;

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến màng[chỉ số phần tử]

3. Mảng hai chiều

- Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu;

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử;

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng[chỉ số dòng, chỉ số cột]

4. Kiểu dữ liệu xâu

- Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

- Các thao tác xử lí thường xử dụng:

  • Phép ghép xâu;
  • Phép so sánh;
  • Các thủ tục và hàm chuẩn.

5. Kiểu bản ghi

- Khai báo: tên bản ghi, tên và kiểu các trường;

- Tham chiếu trường của bàn ghi: tên biến bản ghi, tên trường

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.