Câu 3 trang 79 SGK Tin học 11


Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

Đề bài

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì ?

Lời giải chi tiết

Kiểu dữ liệu của mảng có thể là những kiểu dữ liệu chuẩn (integer, byte, real,…), kiểu dữ liệu có cấu trúc (string, kiểu bản ghi).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
 • Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11

  Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

 • Câu 5 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra mành hình.

 • Bài 6 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

 • Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

 • Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11

  Chương trình sau đây thực hiện những gì?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí