Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11


Chương trình sau đây thực hiện những gì?

Đề bài

Chương trình sau đây thực hiện những gì ?

program BT8;

const NMax = 50;

type Mass = array [1...NMax, O..NMax-1] of real;

var A: Mass;

i,j N: byte; C: real;

begin

Write ('Nhap N= ?');

readln(N); for i:= 1 to N do

for 0 to N-1 do

begin

write('A[i,j; readln(A[i,j ] )

end,

for i:= 1 to N do

for j:= 1 to N-1 do

begin

C:= A[i,j];

A[i , j ] := A[N-i+1, j ]

A [N-i+1,j] := C;

end;

for i:=1 to N do begin

for j : =1 to N— 1 do write (A [ i, j ] : 5 : 2 , ' ');

writeln

end;

End.

Lời giải chi tiết

Khi chạy chương trình, với N= 4 thì kết quả của chương trình như hình 67 dưới :

Chương trình thực hiện việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng thứ N-i+j, nghĩa là hoán đổi vị trí dòng đầu tiên với dòng cuối cùng của mảng hai chiều, dòng thứ hai từ trên xuống với dòng thứ hai từ dưới lên,.. Việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng đối xứng với nó được thực hiện khi i nhận giá trị từ 1 đến N, làm cho mỗi dòng được hoán đổi vị trí hai lần. Vì vậy, cuối cùng mảng A không thay đổi so với ban đầu.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài