Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11


Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Đề bài

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào ?

Lời giải chi tiết

- Tham chiếu đến phần tử của mảng có 2 kiểu : 

** Với mảng 1 chiều: 

- Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng. 

Ví dụ: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7 

A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7 

- Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo: 

Khai báo trực tiếp:

Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn. 

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

Ví dụ: 

a:array[1..100] of integer; 

b,c:array[1..250] of integer; 

Khai báo gián tiếp: 

type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>; 

var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>; 

Ví dụ: 

type mang=array[1..100] of integer; 

var a,b,c:mang; 

**Với mảng 2 chiều : 

- Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột. 

- Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài