Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11


Đề bài

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào ?

Lời giải chi tiết

- Tham chiếu đến phần tử của mảng có 2 kiểu : 

** Với mảng 1 chiều: 

- Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng. 

Ví dụ: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7 

A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7 

- Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo: 

Khai báo trực tiếp:

Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn. 

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

Ví dụ: 

a:array[1..100] of integer; 

b,c:array[1..250] of integer; 

Khai báo gián tiếp: 

type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>; 

var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>; 

Ví dụ: 

type mang=array[1..100] of integer; 

var a,b,c:mang; 

**Với mảng 2 chiều : 

- Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột. 

- Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 18 phiếu
 • Câu 5 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra mành hình.

 • Bài 6 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

 • Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

 • Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11

  Chương trình sau đây thực hiện những gì?

 • Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

  Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

>> Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.