Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu
Tóm tắt lý thuyết chương 6

Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Xem chi tiết

Lý thuyết: Chương trình con và phân loại trang 91 SGK Tin học 11

Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.

Xem chi tiết

Lý thuyết: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con trang 96 SGK Tin học 11

Đầu thủ tục gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có thể có hoặc không.

Xem chi tiết

Bài tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học 11

Trước hết, hãy tìm hiểu việc xây dựng hai thủ tục sau đây:

Xem lời giải

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học 11

Hai thủ tục CatDan(s1,s2) và CanGiua(s) sẽ được dùng trong một chương trình để làm một dòng chữ chạy trên màn hình.

Xem lời giải

Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11

Tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh, chu vi. diện tích, kiểm tra các tính đều, cân, vuông cỦa tam giác được trình bày dưới đây:

Xem lời giải

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11

Câu này nhằm mục đích tìm hiểu việc xây dựng các hàm và thủ tục thực hiện tính độ dài các cạnh, chu vi, diện tích, kiểm tra các tính đều, cân, vuông của tam giác.

Xem lời giải

Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10

Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính.

Xem chi tiết

Bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11

Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên.

Xem lời giải

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11

Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên.

Xem lời giải

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 117 SGK Tin học 11

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Xem lời giải

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11

Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn. Vì sao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất