Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Tóm tắt lý thuyết Chương 5: Tệp và thao tác với tệp Tóm tắt lý thuyết Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ ngoài được thực hiện thông qua kiểu dữ liệu tệp;

Xem chi tiết
Lý thuyết: Kiểu dữ liệu tệp trang 82 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Kiểu dữ liệu tệp trang 82 SGK Tin học 11

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, USB,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện;

Xem chi tiết
Lý thuyết: Thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học 11

Tên biến tệp (hay gọi là biến tệp) phải theo đúng quy cách đặt tên. Khai báo biến tệp để sau đó có thể thực hiện các thao tác với tệp thông qua biến tệp.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Ví dụ làm việc với tệp trang 87 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Ví dụ làm việc với tệp trang 87 SGK Tin học 11

Chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) giữa hai trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 89 SGK Tin học 11 Câu 1 trang 89 SGK Tin học 11

Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 89 SGK Tin học 11 Câu 2 trang 89 SGK Tin học 11

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 89 SGK Tin học 11 Câu 3 trang 89 SGK Tin học 11

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 89 SGK Tin học 11 Câu 4 trang 89 SGK Tin học 11

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài