Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11


Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Đề bài

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ 1 :

procedure Ve_Hcn;

begin

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

Ví dụ 2: Thủ tục không có tham số:

Procedure vietgidi();

Begin 

       Writeln('Viet mot cai gi do');

End;

Ví dụ 3 : Hàm không có tham số

Function Traveso():integer;

Begin

       Traveso:=3;

End;

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương VI

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài