Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11


Đề bài

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ 1 :

procedure Ve_Hcn;

begin

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

Ví dụ 2: Thủ tục không có tham số:

Procedure vietgidi();

Begin 

       Writeln('Viet mot cai gi do');

End;

Ví dụ 3 : Hàm không có tham số

Function Traveso():integer;

Begin

       Traveso:=3;

End;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.