Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11


Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Trả lời:

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ:

procedure Ve_Hcn;

begin

writeln('* ******');

writeln (' *        * ');

writeln('* ******');

end;

        định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

1.Chương trình con cỏ thể không có tham số. Ví dụ:

procedure Ve_Hcn; begin

writeln('* ******'); writeln (' *        * ') '

writeln('* ******');

end;


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương VI

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu