Chương 2: Chương trình đơn giản

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Lý thuyết: Cấu trúc chương trình trang 18 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Cấu trúc chương trình trang 18 SGK Tin học 11

Có thể có các khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Một số kiểu dữ liệu chuẩn trang 21 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Một số kiểu dữ liệu chuẩn trang 21 SGK Tin học 11

Dữ liệu là thông tin đã mã hóa trong máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lý sẽ cho ta thông tin.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11

Trong Pascal, mọi biến trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu của nó (có ngôn ngữ gọi đó là định nghĩa biến). Khai báo biến để cấp phát bộ nhớ cho biến và mỗi biến chỉ được khai báo một lần trong chương trình.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán trang 24 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán trang 24 SGK Tin học 11

Nếu biểu thức chứa một hằng hay biến kiểu thực thì ta có biểu thức số học thực, giá trị của biểu thức cũng thuộc kiểu thực.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản trang 29 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản trang 29 SGK Tin học 11

Những chương trình đưa dữ liệu vào cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho các biến và những chương trình đưa dữ liệu ra màn hình, giấy và trên đĩa được gọi là các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình trang 32 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình trang 32 SGK Tin học 11

Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Bài tập và thực hành 1 trang 34 SGK Tin học 11 Lý thuyết: Bài tập và thực hành 1 trang 34 SGK Tin học 11

Dịch và sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím Alt + F9. Khi dịch chương trình, nếu thấy có thông báo lỗi, các bạn nên xem phụ lục 7: Một số thông báo lỗi ở cuối giáo trình.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 1 trang 35 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 2 trang 35 SGK Tin học 11

Tại sao phải khai báo biến?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11

Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 4 trang 35 SGK Tin học 11

Biến P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và biến A có thể nhận các giá trị 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11

Để tính diện tích S của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11 Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 36 SGK Tin học 11 Câu 7 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11 Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11 Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Xem chi tiết
Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11 Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11

Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài