Câu 2 trang 79 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Trả lời:

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu sau đây: real, boolean, integer, longint


Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu