Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Trả lời:

Thí nghiệm 1: Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra

Thí nghiệm 2: Nước không có hình dạng nhất định

Thí nghiệm 3: Không khí ở xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật

Các bài liên quan: - Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất