Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt.

Trả lời:

Ví dụ: Mặt Trời, lò lửa, bếp điện, ngọn đèn điện khi có nguồn điện chạy qua.

Các bài liên quan: - Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất