Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Trả lời:

Ánh sáng từ đèn đã chiếu sáng quyển sách. Ánh sáng phản chiếu từ quyển sách đi tới mắt và mắt nhìn thấy được quyển sách.

Các bài liên quan: - Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất