Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Cắm một chiếc cọc ở ngoài trời vào một ngày nắng. Đánh dấu bóng của chiếc cọc sau mỗi giờ. Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ? Vì sao bóng của chiếc cọc lại thay đổi ?

Trả lời:

Buổi sáng, bóng cọc dài ngả về phía tây.

Buổi trứa, bóng cọc ngắn lại, ở ngay dưới chân cọc đó.

Buổi chiều, bóng cọc dài ra ngả về phía đông.

Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) khi vị trí của mặt trời thay đổi.

Các bài liên quan: - Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất