Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.

Trả lời:

Một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm bóng bay, bơm xe, phao tắm, làm bơm tiêm,...

Các bài liên quan: - Bài 31: Không khí có những tính chất gì?