Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định

Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.

Trả lời:

Không khí được bơm vào bóng bay, phao tắm, lốp xe,.. Mỗi vật có một hình dạng khác nhau. Chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.

Các bài liên quan: - Bài 31: Không khí có những tính chất gì?