Không khí có hình dạng nhất định không?

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Không khí có hình dạng nhất định không?

Không khí có hình dạng nhất định không?

Trả lời:

+ Không khí được thổi vào quả bóng và bị buộc lại trong đó khiến quả bóng căng phồng lên.

+ Các quả bóng đều có hình dạng khác nhau: To, nhỏ, hình thù các con vật khác nhau, …

+ Điều đó chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định mà nó phụ thuộc vào hình dạng của vật chứa nó.

Các bài liên quan: - Bài 31: Không khí có những tính chất gì?