Mục II - Phần A - Trang 3, 4 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 3 VBT vật lí 9 Mục II - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Đề bài

Hoàn thành mục II - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Lời giải chi tiết

II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

1. Dạng đồ thị

Bỏ qua những sai lệch do phép đo thì : các điểm O, B, C, D nằm trên đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Đường thẳng này là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U

C2:

Vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U vào hình 1.1

- Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U:

                      Hình 1.1

Nhận xét: Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U là: một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

2. Kết luận

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí