Lý thuyết ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng - Công nghệ 10


Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu là sản phẩm có chứa vi khuẩn có khả năng gây độc cho sâu hại cây trồng, làm sâu bị yếu, hoạt động chậm và chết

BÀI 18: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu hại cây trồng

1. Khái niệm

Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu là sản phẩm có chứa vi khuẩn có khả năng gây độc cho sâu hại cây trồng, làm sâu bị yếu, hoạt động chậm và chết

2. Các bước sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu

3. Tác dụng của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu và cách sử dụng

a. Tác dụng của chế phẩm vi khuẩn trừ sâu

- Tổng hợp tinh thể protein hòa tan trong dịch ruột, làm sâu non chán ăn, ngừng ăn và chết sau từ 2 – 4 ngày

b. Cách sử dụng chế phẩm vi khuẩn trừ sâu 

- Pha chế phẩm theo đúng hướng dẫn; phun, rắc trực tiếp lên bộ phận bị sâu hại khi sâu non mới nở

II. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm virus trừ sâu hại cây trồng

1. Khái niệm

Chế phẩm virus từ sâu là sản phẩm có chứa các virus gây bệnh cho sâu, làm chúng bị yếu, hoạt động chậm và chết

2. Các bước sản xuất chế phẩm virus trừ sâu